เป้าหมายของเรา

Sapling School มีเป้าหมายที่จะสร้างประสบการณ์และบรรยากาศในห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนให้เด็ก ๆ มีความกล้าลองผิดลองถูก ความมุ่งมั่น เชื่อมั่นว่าพวกเขาทำได้ และพร้อมที่จะเติบโตในอนาคต

Our goal is to create great educational experiences through a student-friendly environment to ensure that our young learners develop the courage to learn through trial and error, grit and growth mindset in order to be ready for the future.